Ahli K3 Pesawat Angkat dan Angkut

Rp25.300.000

Training Course Ahli K3 Pesawat Angkat dan Angkut ini hadir untuk melindungi pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Clear